جلسه تدوین برنامه استراتژیک(۱۴۰۳-۱۴۰۵)شرکت پارس فولاد مبین

جلسه تدوین برنامه استراتژیک (۱۴۰۳-۱۴۰۵) شرکت پارس فولاد مبین و ارزیابی شرکت در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳در محل کارخانه شرکت پارس فولاد مبین با حضور مدیر عامل و مدیران شرکت و جناب آقای دکتر مهریار مدیر استراتژی وتعالی سازمانی وجناب آقای دکتر ثابت مدیر مجامع و سرمایه گذاری هلدینگ فولاد متیل برگزار شد.

در این جلسه از خطوط تولید و ماشین الات موجود بازدید گردید و طی صحبت و مذاکره با تیم فنی و بررسی وضعیت خدمات برنامه هایی جهت بهبود کیفیت خدمات طرح ریزی شد.