جلسه ارزیابی مراکز خدماتی هلدینگ فولاد متیل با حضور مدیر عامل

جلسه ارزیابی عملکرد شرکت پارس فولاد میبن  در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۳ با حضور مدیر عامل محترم ، مدیران شرکت و تیم ارزیابی شرکت فولاد متیل برگزار گردید.در این جلسه ۵ حوزه تحقق استراتژی ها ، اجرای سیاست های ابلاغی ، پیشرفت پروژه های توسعه ، تعاملات با شرکت مادر و کیفیت عملکرد هیئت مدیره و ایمنی و بهداشت با مشارکت کارکنان و مدیران مورد ارزیابی قرار گرفت و حوزه های قابل بهبود شناسایی گردید .