بازدید تیم فروش و بازاریابی از شرکت تولیدی چرخ پارسیان

تیم فروش و بازاریابی شرکت پارس فولاد مبین در راستای بازاریابی و جذب مشتری از مراحل تولید شرکت چرخ پارسیان بازدید به عمل آورد. شرکت چرخ پارسیان در زمینه تولید انواع چرخ صنعتی گردان ،فروشگاهی ،صنعتی و بیمارستانی فعالیت دارد.۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲