بازدید تیم فروش و بازاریابی از شرکت تولیدی – صنعتی نمونه اطلس کار

تیم فروش و بازاریابی شرکت پارس فولاد مبین در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه از مجموعه تولیدی -صنعتی نمونه اطلس کار بازدید به عمل آورد.  این مجموعه از سال ۱۳۷۳ از پیشگامان  تولید انواع کلید و قفل با کیفیت در ایران  می باشد.