بازدید تیم فروش و بازاریابی ازشرکت تولیدی تابلو برق علیزاده

تیم فروش و بازاریابی شرکت پارس فولاد مبین در مورخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ از مجموعه تابلو برق علیزاده با هدف بازاریابی جذب مشتریان و تامین مواد اولیه شرکت تولیدی بازدید به عمل آورد. این مجموعه تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس آباد در زمینه تولید انواع تابلو برق های کوچک و رک در حال فعالیت می باشد.