بازدید تیم فروش و بازاریابی از شرکت تولیدی یاس حلب مهر ماندگار

تیم فروش و بازاریابی شرکت پارس فولاد مبین از شرکت تولیدی یاس حلب مهر ماندگار در راستای تداوم همکاری بازدید کرد.شرکت یاس حلب مهر ماندگار درسال ۱۳۸۹ تاسیس شده است که در زمینه فعالیت آن تولید انواع قوطی های فلزی می‌باشد.