بازدید تیم فروش و بازاریابی ازشرکت تولیدی صبا قوطی سازان پرند

تیم فروش و بازاریابی شرکت پارس فولاد مبین از مجموعه تولیدی صبا قوطی سازان پرند بازدید به عمل آورد. شرکت صبا قوطی سازان پرند با هدف طراحی و ساخت انواع قوطی های فلزی جهت مصارف شیمیایی تأسیس گردیده.۸ اسفند ماه ۱۴۰۲