بازدید تیم فروش و بازاریابی ازشرکت تولیدی سپنتا پالایه پارس (پاورسپ)

تیم فروش و بازاریابی شرکت پارس فولاد مبین از شرکت تولیدی سپنتا پالایه پارس بازدید به عمل آورد. شرکت سپنتا پالایه پارس در زمینه تولید انواع فیلترهای هوا ، فیلتر هیدرولیک ، واشرهای آب بندی و سپراتور فعالیت دارد.۸ اسفند ماه ۱۴۰۲