بازدید تیم فروش و بازاریابی از شرکت تولیدی وزین صنعت حامد

تیم فروش و بازاریابی شرکت پارس فولاد مبین از گروه تولیدی وزین صنعت حامد بازدید به عمل آوردند.این گروه صنعتی فعایت خود را در سال ۱۳۸۴ در زمینه تولید قطعات خودرو و قطعات بدنه آغز کرد .۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲