بازدید تیم فروش و بازاریابی از شرکت تولیدی خاطره سازان آدا

تیم فروش و بازاریابی شرکت پارس فولاد مبین از این مجموعه تولیدی بازدید به عمل آورد.شرکت تولیدی خاطره سازان آدا در سال ۱۳۹۶ تاسیس گردید که این  واحد تولیدی در زمینه  ،تولید انواع قوطی رنگ در سایزهای مختلف ،و تولید انواع واگن‌های تخلیه  فعال می‌باشد.