بازدید تیم فروش و بازاریابی ازشرکت تولیدی تالیران

تیم فروش و بازاریابی شرکت پارس فولاد مبین در راستای تامین مواد اولیه شرکت های تولیدی از شرکت تولیدی تالیران بازدید به عمل آوردند.این گروه صنعتی فعایت خود را در سال ۱۳۶۹ در زمینه تولید انواع تابلو برق های صنعتی ،ترانزیستوری ،تابلو برق خانگی و رک آغاز نموده است .۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲